จ.นราธิวาสผบ.ฉก.นราธิวาส เป็นผู้แทน ผอ.รมน.ภาค 4 ส่งมอบบ้านตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจนรา ซ่อมสร้าง ปันสุข” ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่

จ.นราธิวาสผบ.ฉก.นราธิวาส เป็นผู้แทน ผอ.รมน.ภาค 4 ส่งมอบบ้านตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจนรา ซ่…

Read More