พิษณุโลก.กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

พิษณุโลก.กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวั…

Read More

รองแม่ทัพภาคที่ 4 เทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ในพื้นที่ จชต.

รองแม่ทัพภาคที่ 4 เทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รำลึก…

Read More

ศรีสะเกษ อนุรัตน์ ธรรมประจำจิต ไถ่ชีวิตโคกระบือมอบให้เกษตรกรเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 10

ศรีสะเกษ อนุรัตน์ ธรรมประจำจิต ไถ่ชีวิตโคกระบือมอบให้เกษตรกรเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพร…

Read More

ศรีสะเกษ พระครูธรรมธรสมพลนำพุทธศาสนิกชนจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญประโยชน์นานัปการต่อพสกนิกร

ศรีสะเกษ พระครูธรรมธรสมพลนำพุทธศาสนิกชนจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ ด้วยความสำนึกในพระมหาก…

Read More

พิธีตักบาตรพระสงฆ์ 10 รูป พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตลอดจนพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

พิธีตักบาตรพระสงฆ์ 10 รูป พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตลอดจนพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพระพรชั…

Read More