ศรีสะเกษ หลวงพ่อพุฒหลวงพ่อเทียนชัยประกอบพิธีเททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่สรวงเท่าองค์จริง

ศรีสะเกษ หลวงพ่อพุฒหลวงพ่อเทียนชัยประกอบพิธีเททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่สรวงเท่าองค์จริง โดยไ…

Read More