จังหวัดสุโขทัยแถลงข่าวการจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2566

จังหวัดสุโขทัยแถลงข่าวการจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2566…

Read More

ศรีสะเกษ รองนายก รมต.และ รมว.คมนาคมติดตามแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ยืนยันทุกความต้องการของประชาชนจะต้องได้รับการอนุมัติช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนที่สุด

ศรีสะเกษ รองนายก รมต.และ รมว.คมนาคมติดตามแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ยืนยันทุกความต้…

Read More

พาณิชย์สุโขทัย! เข้าร่วมประชุมแนวทางขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

พาณิชย์สุโขทัย! เข้าร่วมประชุมแนวทางขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด &nbsp…

Read More

พาณิชย์นครพ่อขุนฯ : ประชุมบูรณาการร่วมกับทูตพาณิชย์ทั่วโลก ! ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคสู่สากลอย่างยั่งยืน

พาณิชย์นครพ่อขุนฯ : ประชุมบูรณาการร่วมกับทูตพาณิชย์ทั่วโลก ! ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคสู่ส…

Read More

ก.แรงงาน ส่งผู้ช่วยปลัดฯ นำทีมต้อนรับ 91 แรงงานไทยจากอิสราเอล

ก.แรงงาน ส่งผู้ช่วยปลัดฯ นำทีมต้อนรับ 91 แรงงานไทยจากอิสราเอล วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา…

Read More