ศรีสะเกษ พ่อเมืองกำชับท้องถิ่นและท้องที่ร่วมดูแลจัดลานตากข้าวช่วยเหลือชาวนาลดใช้ถนนตากข้าว

ศรีสะเกษ พ่อเมืองกำชับท้องถิ่นและท้องที่ร่วมดูแลจัดลานตากข้าวช่วยเหลือชาวนาลดใช้ถนนตากข้าว…

Read More

รมว.”พิพัฒน์” ชูสิทธิประโยชน์มาตรา 40 นำร่อง กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม – ประมง และกลุ่มแรงงานคนรุ่นใหม่ จ.สงขลา

รมว.”พิพัฒน์” ชูสิทธิประโยชน์มาตรา 40 นำร่อง กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม – ประมง…

Read More

จังหวัดสุโขทัย ประชุมติดตามผลการดำเนินการจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2566

จังหวัดสุโขทัย ประชุมติดตามผลการดำเนินการจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโข…

Read More

ก.แรงงาน จับมือ ก.เกษตรฯ ธ.ก.ส. หอการค้า สภาอุตฯ MOU หนุนแรงงานไทยในอิสราเอล ต่อยอดทักษะเทคโนโลยี สู่อุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่

ก.แรงงาน จับมือ ก.เกษตรฯ ธ.ก.ส. หอการค้า สภาอุตฯ MOU หนุนแรงงานไทยในอิสราเอล ต่อยอดทักษะเท…

Read More

ศรีสะเกษ สหกรณ์จังหวัด “Kick off” เปิดยุทธการตรวจการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 90 วัน ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อปฏิบัติการปกป้องป้องกันปราบปรามทุจริต เข้าตรวจสอบ 22 สหกรณ์ ซึ่งมีเป้าหมายเป็นสหกรณ์ที่มีความเสี่ยงตามรายงานการตรวจสอบบัญชีและข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี

ศรีสะเกษ สหกรณ์จังหวัด “Kick off” เปิดยุทธการตรวจการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 90 วัน ประจำปีงบ…

Read More