🔴「พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตั้งเป้า 100 วัน แก้ปัญหายาเสพติดในทุกมิติ พร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการ สกัดกั้นปราบปรามยาเสพติด」

🔴「พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตั้งเป้า 100 วัน แก้ปัญหายาเสพติดใ…

Read More

พิษณุโลก จัดอบรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในวันที่ 10 พ.ย.2566 

พิษณุโลก จัดอบรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ใ…

Read More

รมว.แรงงาน “พิพัฒน์” เปิดงานครบรอบ 38 ปี “วัน จป.” ปลื้มอัตราการประสบอันตรายจากการทำงานลดลงเกินเป้า

รมว.แรงงาน “พิพัฒน์” เป็นประธานในพิธีเปิดงานครบรอบ 38 ปี “12 พฤศจิกายน วันเจ้าหน้าที่ความป…

Read More