🏆พช.สุโขทัย พร้อมด้วยหน่วยงานภาคีเครือข่าย เตรียมความพร้อมการประกาศความสำเร็จโครงการหมู่บ้านรุ่งอรุณแห่งความสุขฯ🎉

🌟พช.สุโขทัย ทำ (1)ต้องได้มากกว่า (1) 🏆พช.สุโขทัย พร้อมด้วยหน่วยงานภาคีเครือข่าย เตรียมความ…

Read More

รองนายกรัฐมนตรีประชุมติดตามงานพัฒนาแหล่งน้ำจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2 / 2566

รองนายกรัฐมนตรีประชุมติดตามงานพัฒนาแหล่งน้ำจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2 / 2566 วันนี้ (17 พฤศ…

Read More

ศรีสะเกษ ฉลอง 241 ปีวุ่นชาวบ้านร้องให้ตรวจสอบการขายเสื้อที่ระลึกผลประโยชน์เป็นของใคร

ศรีสะเกษ ฉลอง 241 ปีวุ่นชาวบ้านร้องให้ตรวจสอบการขายเสื้อที่ระลึกผลประโยชน์เป็นของใคร เนื่อ…

Read More

รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใต้การดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พื้นที่ต้นแบบที่จังหวัดสุโขทัย

รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคเพื่อพัฒนาคุ…

Read More