ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยและรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัยเยี่ยมผู้ประกอบการและหน่วยงานที่ร่วมออกร้านในงานลอยกระทง จังหวัดสุโขทัย

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยและรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัยเยี่ยมผู้ประกอบการและหน่วยงานท…

Read More

สวนนงนุชพัทยา ประกอบพิธีเปลี่ยนธงมนตราจากประเทศภูฏานสัญลักษณ์แห่งความโชคดี จำนวน 9 ผืน เพื่อตอนรับนักท่องเที่ยว

สวนนงนุชพัทยา ประกอบพิธีเปลี่ยนธงมนตราจากประเทศภูฏานสัญลักษณ์แห่งความโชคดี จำนวน 9 ผืน เพื…

Read More

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เว็บไซต์อ่านเอา, บริษัท กรู๊ฟพลับลิชชิ่ง จำกัด และบริษัท ออเรนจ์โรดจำกัด นำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ไปถวาย ณ วัดหนองโว้ง พระอารามหลวง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เว็บไซต์อ่านเอา, บริษัท กรู๊ฟพลับลิชชิ…

Read More

ศรีสะเกษ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าพระกฐินถวายวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม ได้ปัจจัยถวายวัดรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,558,134 บาท

ศรีสะเกษ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าพระกฐินถวายวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม ได้ปัจจั…

Read More

!!! ชาวบ้าน เดือด ! เจ้าอาวาสวัดคลองปู ! จัดงานใหญ่ ” งานปิดทองฝังลูกนิมิต ฯ …

!!! ชาวบ้าน เดือด ! เจ้าอาวาสวัดคลองปู ! จัดงานใหญ่ ” งานปิดทองฝังลูกนิมิต ฯ ……

Read More