ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านวัฒนธรรมการแต่งกายผ้าไทยเพื่อสร้างการรับรู้และปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านวัฒนธรรมการแ…

Read More

นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย เข้าพบแม่ทัพภาคที่ 4 หารือการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สื่อมวลชน และผู้ประกอบการท่องเที่ยวสามเหลี่ยมเศรษฐกิจไทยมาเลเซียอินโดนีเซีย IMTGT

นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย เข้าพบแม่ทัพภาคที่ 4 หารือการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ…

Read More

🌟พช.สุโขทัย จัดตลาดพอเพียง สร้างรายได้ให้ภาคีเครือข่ายงานพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง🥬

🌟พช.สุโขทัย ทำ (1) ต้องได้มากกว่า (1) 🌟พช.สุโขทัย จัดตลาดพอเพียง สร้างรายได้ให้ภาคีเครือข่…

Read More

รมว.แรงงาน “พิพัฒน์” เปิดประชุมใหญ่สมาพันธ์สหภาพแรงงานฯ เผย รัฐบาล มุ่งส่งเสริมสิทธิแรงงานไทย พัฒนาเศรษฐกิจใหม่ระดับเอเชีย แปซิฟิค ที่ยั่งยืน

รมว.แรงงาน “พิพัฒน์” เปิดประชุมใหญ่สมาพันธ์สหภาพแรงงานฯ เผย รัฐบาล มุ่งส่งเสริมสิทธิแรงงาน…

Read More