กกล.ผาเมือง จับกุมขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติด ยึดยาบ้าจำนวน 1,000,000 เม็ด ในพื้นที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

กกล.ผาเมือง จับกุมขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติด ยึดยาบ้าจำนวน 1,000,000 เม็ด ในพื้นที่ อ.เช…

Read More

🔴「พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดงานมหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม จังหวัดเชียงใหม่ แก้ปัญหาหนี้สินประชาชนครบวงจร หนี้สินเกษตรกร-หนี้สินครัวเรือน-หนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หนุนไกล่เกลี่ยลูกหนี้ เข้าสู่กระบวนการกว่า 17,000 ราย」

🔴「พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดงานมหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่ง…

Read More

🔴「พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ หนุนพัฒนาศักยภาพ จัดการศึกษาภาคบังคับ-ฝึกอาชีพผู้ต้องราชทัณฑ์」

🔴「พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ หน…

Read More

“พิพัฒน์” รุกเปิดตลาดแรงงานภาคท่องเที่ยว เจรจา รร.ดุสิตธานี เกียวโต ดันส่งแรงงานไทยไปทำงานญี่ปุ่นเพิ่ม

“พิพัฒน์” รุกเปิดตลาดแรงงานภาคท่องเที่ยว เจรจา รร.ดุสิตธานี เกียวโต ดันส่งแรงงานไทยไปทำงาน…

Read More