อธิบดีบุปผา เยือนอุบล ตั้งศูนย์ทดสอบครูมวย ดัน Soft Power ไทย

กรมพัฒน์ ส่งเสริมศูนย์ทดสอบวัดฝีมือ ดันครูมวยไทยโกอินเตอร์ จัดตั้งแล้ว 18 แห่งทั่วประเทศ อ…

Read More

สำนักงาน กสม. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความเห็นส่วนราชการ ภาคประชาสังคม สถาบันวิชาการ และประชาชนในพื้นที่ 14 จังหวัด เพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมชั้นต้นธาร

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนจัดกิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับฟังความเห็นต่อกระบวน…

Read More

กรมพัฒน์ควงแขนคูโบต้าเจริญชัย ยกระดับทักษะแรงงาน เสริมมาตรฐานผู้ประกอบการเครื่องจักรการเกษตร

กรมพัฒน์ควงแขนคูโบต้าเจริญชัย ยกระดับทักษะแรงงาน เสริมมาตรฐานผู้ประกอบการเครื่องจักรการเกษ…

Read More

กรมการจัดหางาน แจงแนวทางพิสูจน์สัญชาติ และขอรับเอกสารประจำตัว แรงงาน 3 สัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา ย้ำดำเนินการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กรมการจัดหางาน แจงแนวทางพิสูจน์สัญชาติ และขอรับเอกสารประจำตัว แรงงาน 3 สัญชาติ กัมพูชา ลาว…

Read More

🔴「พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ดันไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาอุ้มหายฯ พร้อมมอบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับลูกผลักดันการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ」

🔴「พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ดันไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาอุ้มหายฯ…

Read More