พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจมาตรฐานแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPDS จังหวัดสุโขทัย

พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจมาตรฐานแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPDS จังหวัดสุโขทัย

 


วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจมาตรฐานแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPDS จังหวัดสุโขทัย โดยนายมนู พุกประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอกเทียนชัย ทองวินิชศิลปรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ซึ่งการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2565 โดยสมาคมการค้าเกษตรเชิงท่องเที่ยววิถีสุโขทัย เป็นผู้จัดการอบรม มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 70 คน และมี ดร.อนุรักษ์ เรืองรอบ นายกสมาคมการค้าเกษตรกรรมยั่งยืนไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมดังกล่าว

 

 

Related posts