เลขาธิการ ศอ.บต.ระบุ จังหวัดชายแดนภาคใต้มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่สามารถเชื่อมโยง กับประเทศสมาชิกเอเปค

เลขาธิการ ศอ.บต.ระบุ จังหวัดชายแดนภาคใต้มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่สามารถเชื่อมโยง กับประเทศสมาชิกเอเปค

ในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค 2022 ซึ่งมีผู้นำเขตเศรษฐกิจ 21 ประเทศเดินทางมาเยือนประเทศไทย พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอความโดดเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สามารถเชื่อมโยงกับทุกกลุ่มประเทศที่มาเยือนประเทศไทย

โดยหากมาจากประเทศโลกมุสลิม ขอเชิญชวนมาศึกษาเรียนรู้พิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้คัมภีร์อัลกรุอาน ซึ่งตั้งอยู่ ณ โรงเรียนสมานมิตรวิทยา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส โดยที่นี่ได้รวบรวมคุมภีร์อัลกรุอานโบราณอายุ 150-1100 ปี ที่คัดด้วยลายมือ ริเริ่มจากคัมภีร์ที่เป็นสมบัติของโรงเรียน จากสุเหร่าในชุมชน จากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจากหลายประเทศทั่วโลกจึงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าและแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของเอกองค์อัลลอฮฺที่ประทานคัมภีร์อัลกรุอ่านเพื่อให้เป็นหลักยึดของผู้นับถือศาสนาอิสลามทั่วโลก และจากการที่พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามมากกว่าร้อยละ 80 ที่นี่จึงเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมมุสลิมที่ยึดโยงศาสนาเข้ามาร่วมกับวิถีชีวิตของประชาชนศาสนสถานสำคัญทางศาสนาอิสลาม เช่น มัสยิด 300 ปีที่อำเภอบาเจาะ มัสยิดนัจมุดดิน 300 ปีอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อาหารท้องถิ่นรสอร่อย ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพื้นที่ เช่น ข้าวยำ นาซิดาแฆ นาซิลือเมาะ ละแซ หรือขนมปูตูฮาลือบอ

หากมาจากแถบประเทศจีน สามารถเดินทางมาศึกษาร่องรอยทางประวัติศาสตร์ของชุมชนชาวจีน ที่เดินทางจากโพ้นทะเลจีน มาตั้งรกรากพร้อมก่อสร้างสถาปัตยกรรม จีนและมีการจัดกิจกรรมที่สะท้อนถึงประเพณีวัฒนธรรมจีนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งจุดหมายสำคัญ อาทิ เมืองเก่าปัตตานีกือดาจีนอ จังหวัดปัตตานี บ้านขุนพิทักษ์รายา ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ อำเภอสุไหงโก-ลก หมู่บ้านชาวจีนฮากกา อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

หากมาจากประเทศแถบยุโรป เชิญชวนมาท่องเที่ยวบาราโหม แหล่งรวมโบราณสถานเก่าแก่ สมัยจังหวัดปัตตานีเป็นเมืองท่าสำคัญที่มีชาวต่างชาติ ทั้งจากยุโรป เปอร์เซีย และอาหรับเข้ามาค้าขาย และปัจจุบันยังมีร่องรอยประวัติศาสตร์ที่สำคัญให้ย้อนรำลึกถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของประเทศไทยและนานาประเทศ

นอกจากนี้ สิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อาทิ ทะเลหมอกที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ที่ทำให้รู้สึกว่าถูกโอบล้อมไปด้วยไอหมอกที่ให้ความสดชื่นเย็นสบาย สัมผัส สวิตเซอร์เเลนด์เมืองไทย ที่อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส เมืองที่อากาศดีตลอดทั้งปี ป่าชายเลน บางปู ที่มีอุโมงค์ ต้นโกงกางน้ำตกทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี และอาหารที่ถ่ายทอดคุณค่าของวิถีวัฒนธรรม พุทธ มุสลิม และจีนสิ่งต่างๆเหล่านี้คือทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่าของจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อยากจะนำเสนอเพื่อเชิญชวนผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค หรือ ประชาชนจากประเทศสมาชิกกลุ่มเอเปคได้มาเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่ที่เต็มไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและวิถีวัฒนธรรมที่โดดเด่น

 

Related posts