พิษณุโลก อบต.วังพิกุล ชี้แจงเสนอให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล

พิษณุโลก อบต.วังพิกุล ชี้แจงเสนอให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล

วันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นางพีรกานต์ ทองเชื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล ทีมบริหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ อบต.วังพิกุล พ.ต.ท.วรทัศน์ พิษณุรักษา รอง ผกก.ป.สภ.วังทอง ร.ต.ท.สมนึก อยู่หลาย รอง สวป.สภ.วังทอง นายเสน่ห์ จิตรจรัส กำนันตำบลวังพิกุล ร่วมกับผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. อสม. ในเขตพื้นที่ตำบลวังพิกุล ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล


นายนิพิฐพนธ์ เหรียญทองคำ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน อบต.วังพิกุล ชี้แจงเสนอให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล ตามคำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของอำเภอวังทอง โดยร่วมพูดคุยกับผู้นำชุมชนถึงสถานการณ์แนวโน้มปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ซึ่งในขณะนี้ยังไม่พบการจับกุมคดียาเสพติดในตำบลวังพิกุล และร่วมหารือเรื่องการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้มีอาการผิดปกติทางจิต


1) การจัดตั้งศูนย์คัดกรอง ระดับตำบล
2) การจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ระดับตำบล
และการขับเคลื่อนโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่ตำบลวังพิกุล
10:30 น. ร่วมการประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานสนับสนุนจุดอำนวยความสะดวกและผู้รับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยตลอดเส้นทางที่จะทำการแข่งขันปั่นจักรยานนานาชาติ “เลอแทป พิษณุโลก บาย ตูร์ เดอ ฟร็องซ์” (L’Etape Phitsanulok by Tour De France 2022-2024) ในระยะทาง 66 กม. ในเขตพื้นที่ตำบลวังพิกุล รวมทั้งการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันครั้งนี้

 

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

Related posts