!!! นายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาลัย เป็นประธานเปิดการประชุม ของกรมทางหลวง ! ซึ่งจัดประชุม แก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม !

!!! นายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาลัย เป็นประธานเปิดการประชุม ของกรมทางหลวง ! ซึ่งจัดประชุม แก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม !

วันนี้ที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00. น. นายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาลัย เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางหลวงหมายเลข 101 ท่าชัย- ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ซึ่งมี นางสาวธนิดา วิชญานุโรจน์(นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ) กล่าวรายงาน ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 5 บ้านเกาะน้อย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย


ด้วยกรมทางหลวงมีแผนจะขยายช่องจราจรบนทางหลวงหมายเลข101 ท่าชัย-ศรีสัชนาลัย เป็น 4 ช่องทางจราจรตลอดแนว เพื่อให้การเดินทางติดต่อเชื่อมโยงภายในจังหวัดสุโขทัยและระหว่างจังหวัดสุโขทัยกับจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นไปอย่างสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรบนโครงการข่ายทางหลวง รวมถึงลูกอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางซึ่งเป็นผลดีในการขนส่งสินค้า การท่องเที่ยว และการเชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงระหว่างจังหวัดที่สำคัญของภาคเหนืออันจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของพื้นที่และประชาชนส่วนรวม แต่จากการตรวจสอบพื้นที่โครงการพบว่ามีแหล่งโบราณสถานในระยะ1กิโลเมตร และตัดผ่านอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ที่เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย -ศรีสัชนาลัย -กำแพงเพชร

ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก ในช่วง กม.135+862-กม.143+141 รวมระยะทาง7.279 กิโลเมตร นอกนี้แนวเส้นทางโครงการได้ตัดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่2 ของลุ่มน้ำยมในช่วงกม.137+101ถึง137+327 รวมระยะทาง 317 เมตร ทำให้โครงการเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ก่อนการพัฒนาโครงการดังนี้นกรมทางหลวงจึงได้ว่าจ้างบริษัทธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัดและบริษัท อินเทลแพลนจำกัดให้ดำเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อให้โครงการเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนที่อยู่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่โครงการน้อยที่สุด โดยมี สื่อมวลชน, ผู้นำท้องที่ทัองถิ่นและส่วนราชการเข้าร่วมประชุม

 

## ทัศนา บัวคำ /ภาพ ข่าว

Related posts