“พ.ต.อ.ทวี” นำคณะพรรคประชาชาติเดินสายเปิดเวทีรับฟังปัญหาของชาวเทพา จ.สงขลา

“พ.ต.อ.ทวี” นำคณะพรรคประชาชาติเดินสายเปิดเวทีรับฟังปัญหาของชาวเทพา จ.สงขลา ชาวบ้านร่วมสะท้อนความทุกข์ ทั้งไร้ที่ดินทำกิน ไร้เอกสารสิทธิ์ ลามถึงที่อยู่อาศัย เลขาธิการพรรคประชาชาติรับปาก ถ้ามีโอกาสจะตั้งต้นแก้ไขที่จุดนี้ ประเทศไทยมีที่ดินเหลือเฟือสำหรับคนไทย พร้อมย้ำความเป็นธรรมและการพัฒนาเริ่มต้นที่การศึกษา

พรรคประชาชาติ นำโดย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรค ยังคงเดินสายเปิดเวทีรับฟังปัญหาและเสียงสะท้อน จากประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เป้าหมายก็เพื่อนำมากำหนดทิศทางและกรอบนโยบายของพรรค เพื่อแปรสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ล่าสุด พ.ต.อ.ทวี ตะลุยลงพื้นที่ อ.เทพา จ.สงขลา ถึง 4 จุด

จุดแรก บริเวณมัสยิดปากบาง หมู่ 4 ต.ปากบาง อ.เทพา พ.ต.อ.ทวี เข้าพื้นที่เพื่อเปิดเวทีรับฟังปัญหาของชาวบ้าน

เลขาธิการพรรคประชาชาติ กล่าวตอนหนึ่งว่า ความเป็นธรรมคือศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ พรรคจะต้องทำให้พี่น้องในพื้นที่ได้รับความยุติธรรม เรื่องความยุติธรรมง่ายนิดเดียว แต่ในพื้นที่กลับไม่เกิดขึ้น

ยกตัวอย่าง โต๊ะอิหม่ามจะมีโรงเรียนตาดีกา หรือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม แค่การเรียนหนังสือก็ต่างกันแล้ว การสนับสนุนจากรัฐที่ให้กับโรงเรียนเอกชนไม่เท่ากับโรงเรียนของรัฐบาล แบบนี้ถือว่าแค่เริ่มต้นก็ไม่เป็นธรรมแล้ว สิ่งอะไรที่ทำให้คนไม่เท่ากับคน พรรคประชาชาติจะไม่ยอม จะต้องทำให้ความยุติธรรมเกิดขึ้น

สำหรับข้อเสนอทั้งหมดที่เสนอมา พรรครับไปแก้ไข ทุกอย่างที่เสนอมามีประโยชน์มาก แต่สิ่งต่างๆ ต้องแก้ด้วยการเมือง

“เดิมพี่น้องอาจจะเลือกพรรคหลายพรรค ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่วันนี้ก็อยากจะให้ทุกคนเป็นเจ้าของพรรค โดยเฉพาะพรรคประชาชาติที่เรา เกิดขึ้นมา เราต้องการเป็นพรรคที่เป็นสถาบันของประชาชน อย่างน้อยที่สุดหัวหน้าพรรคของเราพูดภาษามลายูเหมือนพวกเรา หัวหน้าพรรค ก็อยู่ในพื้นที่ ถือว่าเป็นพรรคของเรา วันนี้เขตจะนะ เทพา ในส่วนของพรรคประชาชาติ ก็มีการซูรอ คำว่า ซูรอก็ ไปร่วมคุยกันมา ก็เห็นว่า ดร.มังโสด หมะเต๊ะ ควรจะมาเป็นผู้สมัคร วันนี้หลายคนอาจจะไม่รู้จัก การไม่รู้จักเป็นเรื่องปกติ แต่ว่าสิ่งที่ผมสื่อสารไป คือสิ่งที่พรรคประชาชาติจะทำ แล้วสิ่งที่พูดมาทั้งหมด ไม่ได้ทำเพื่อพรรค แต่ทำเพื่อให้ประชาชนของเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความสุขขึ้น แล้วปัญหาต่างๆ ได้รับการแก้ไข เรามีความพร้อมทุกอย่างในพื้นที่”

@@ พบคณะครู-นักเรียน รร.ตายุตตอลีบาต

จุดที่สอง พ.ต.อ.ทวี พบปะผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนของโรงเรียนตายุตตอลีบาต อ.เทพา พร้อมทั้งกล่าวว่า ทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้ถือเป็นอนาคตของประเทศ เชื่อว่าหลายคนอาจจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด อาจจะเป็นศาลปกครอง หรืออาจจะเป็นรัฐมนตรี หรืออาจจะมีเป็นนายกรัฐมนตรี หรือตำแหน่งที่ทุกคนต้องการ บางคนอาจจะไปทำธุรกิจต่างประเทศหรือในพื้นที่ แต่สิ่งต่างๆ ที่จะพูดที่จะเป็นได้ มันต้องเริ่มต้นจากการศึกษา

“มีคนบอกว่าถ้าจะดูสังคมไทย ให้ดูที่ปัจจุบัน ถ้าจะดูปัจจุบัน ก็ให้ไปดูที่หน่วยปฏิบัติ ถ้าจะดูอนาคต ต้องไปดูที่สถานศึกษา ดูที่โรงเรียน ดูที่เยาวชน ทั้งหมดนี้คืออนาคตของประเทศไทย อนาคตของสังคม โดยเฉพาะสถาบันแห่งนี้ สถาบันที่เป็นการศึกษาทั้งชีวิต เรื่องของชีวิต เรื่องของศาสนา และเป็นการศึกษาในเรื่องของอาชีพ ที่สำคัญวันนี้เราทุกคนในที่นี้เป็นผู้นำทางด้านการศึกษา บาบอเป็นคนมีความรู้ อุทิศตนเพื่อการศึกษา เพื่อสร้างอนาคตของประเทศและสังคม”


@@ รับปากแก้ปัญหาที่ดินทำกิน – หยุดพัฒนาทำลายชุมชน

จุดที่สาม พ.ต.อ.ทวี ไปพบปะพี่น้องประชาชน และร่วมพูดคุยในเวทีของมัสยิดเกาะครก หมู่ 3 ต.เทพา และได้กล่าวตอนหนึ่งว่า พรรคประชาชาติเป็นของพวกเรา มาทำให้พรรคประชาชาติของพวกเรามี ส.ส. มากขึ้น ประชาชนจะมีสิทธิเท่ากัน คือสิทธิในการเลือกตั้ง 1 สิทธิ์ 1 เสียง เราอยากให้ 1 เสียงของพวกเราเปลี่ยนอนาคต เปลี่ยนอาชีพ ทำให้ชีวิตเราดีขึ้น ขอให้เลือกพรรคประชาชาติ เพราะเป็นพรรคของพวกเรา

จุดที่สี่ พ.ต.อ.ทวี พบปะประชาชนบริเวณ “สุสาน 300 ปี” ต.เทพา ชาวบ้านได้สะท้อนปัญหาที่ดินทำกิน การไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ส่งผลกระทบต่ออาชีพและที่อยู่อาศัย ต้องกลายเป็นผู้บุกรุก

โอกาสนี้ พ.ต.อ.ทวี กล่าวกับพี่น้องประชาชนตอนหนึ่งว่า หัวใจของ ศอ.บต. (ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้) คือการแก้ปัญหาโดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม แต่ถ้าไม่ให้คนมีส่วนร่วม ย่อมเป็นการเพิ่มปัญหา เป็นการสร้างปัญหา เป็นความอยุติธรรม การพัฒนาต้องทำให้คนอยู่ดีขึ้น แต่ถ้ายิ่งพัฒนา ยิ่งทำลายชุมชน ยิ่งพัฒนา ยิ่งทำให้คุณภาพของประชาชนเสีย ถือว่าเดินผิดทาง

“ปัญหาใหญ่ของประเทศ ไม่พ้นปัญหาที่ดินทำกิน กรณีเรื่องที่ดิน อย่างที่มีการพูดถึง เป็นเพราะรัฐไปประกาศพื้นที่รัฐไปทับที่ดินของประชาชน อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่เราต้องแก้ แต่สมัยนี้เราแก้ไม่ได้ สมัยหน้าเราเป็นรัฐบาลจะต้องแก้ เพราะที่ดินในประเทศไทยเหลือเฟือสำหรับคนไทย” เลขาธิการพรรคประชาชาติ ระบุ

 

Related posts