พิษณุโลกอบจ.พิษณุโลก แจกน้ำอุปโภคบริโภคช่วยเหลือประชาชนบ้านหินลาด ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก

พิษณุโลกอบจ.พิษณุโลก แจกน้ำอุปโภคบริโภคช่วยเหลือประชาชนบ้านหินลาด ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก

 


วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำรถบรรทุกน้ำ 3 คัน ออกแจกจ่ายให้กับประชาชนที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่บ้านหินลาด หมู่ที่ 14 ตำบลดอนทอง อำภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 72,000 ลิตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน.


ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

Related posts