พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี/ประธาน กพต. มอบ เลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่ด่วน เร่งติดตาม สถานการณ์ และให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ระเบิดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี/ประธาน กพต. มอบ เลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่ด่วน เร่งติดตาม สถานการณ์ และให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ระเบิดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส


กรณีเกิดเหตุการณ์ลอบวางระเบิด (คาร์บอม) บริเวณแฟลตที่พักข้าราชการตำรวจ ตรงข้าม โรงเรียนนราสิกขาลัย ถนนสุริยะประดิษฐ์ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เมื่อเที่ยงของวันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2565 จนเป็นเหตุให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บ จำนวน 37 ราย และมีผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ราย คือ ร.ต.อ.สุทธิรักษ์ พันธนิยะ รองสารวัตรปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาส นั้น


หลังเกิดเหตุ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี / ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ได้มอบหมายให้ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมเจ้าหน้าที่เยียวยาฯ ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ ติดตามสถานการณ์ พร้อมประสานการปฏิบัติร่วมกับเจ้าหน้าที่เยียวยาจาก ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดนราธิวาส (ทีมเยียวยาจังหวัด) เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือเยี่ยมเยียน พร้อมให้กำลังใจประชาชนและครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ระเบิดดังกล่าว


พร้อมกำชับให้ ศอ.บต. เร่งสรุปข้อมูลการให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน เพื่อให้รัฐบาลและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่และภารกิจต่อไปโดยไม่ชักช้า ถูกต้อง ครบถ้วน โดยเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถสรุปอาการบาดเจ็บและการให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเยียวยาฯ ได้ภายในค่ำคืนของวันนี้ และดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้กับทุกรายที่เข้าหลักเกณฑ์การ ให้ความช่วยเหลือเยียวยาโดยเร็วที่สุด


พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า รัฐบาล โดยพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี / ประธานกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความรู้สึกห่วงใยประชาชนทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ลอบวางระเบิดในครั้งนี้ เป็นอย่างมาก ทั้งผลกระทบทางตรงที่นำไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต และผลกระทบทางอ้อมที่เกิดขึ้นจากการเสียขวัญและกำลังใจ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ยังส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตโดยปกติของประชาชน โดยขอให้ทุกฝ่ายเร่งเยียวยาช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์และการเยียวยาจิตใจประชาชนไปพร้อมกันด้วย

อย่างไรก็ตาม พลเอก ประวิตรฯ ได้เน้นย้ำให้ประชาชนทุกฝ่าย ดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวัง หากพบเห็นสิ่งผิดปกติที่อาจนำไปสู่การใช้ความรุนแรงขอความร่วมมือให้ประชาชนช่วยกันส่งข่าวให้ราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างดีที่สุด ถึงเวลาแล้วที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันอย่างจริงจัง ในการดูแลพื้นที่ เพราะทุกชีวิตมีความสำคัญ ทุกพื้นที่ก็มีความสำคัญที่ต้องดูแลและช่วยเหลือปกป้องไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ต่อไปได้อีก

Related posts