อบจ.พิษณุโลก ช่วยขุดลอกวัชพืชแก้ปัญหาการระบายน้ำและปรับภูมิทัศน์ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว

อบจ.พิษณุโลก ช่วยขุดลอกวัชพืชแก้ปัญหาการระบายน้ำและปรับภูมิทัศน์ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว

 


วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายพงษ์มนู ทองหนัก รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย สิบเอกชาญศักดิ์ มีแหยม หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำเจ้าหน้าที่กองช่าง พร้อมเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการขุดลอกวัชพืชภายในคลองระบายน้ำ พร้อมทั้งปรับภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก โดยในการนี้มี นายอดุลวิทย์ วิวัฒน์ธนาฒย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก เขต 5

นายจเร ภู่ศรี สมาชิกสภาองค์การบิหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก เขต 8 และ นายศรายุทธ คชพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อำเภอบางกระทุ่ม เขต 1 ร่วมลงพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นายสมชาย สุขป้อม นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล โดยในการขุดลอกวัชพืชครั้งนี้ได้ดำเนินการตามคำร้องขอจากทางเทศบาลตำบลพลายชุมพล

เนื่องจากพบว่าคลองระบายน้ำดังกล่าวมีวัชพืชกีดขวางทางน้ำจำนวนมาก เมื่อเข้าสู่ฤดูน้ำฝนทำให้ไม่สามารถระบายน้ำได้ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขัง รวมทั้งยังมีต้นไม้ขึ้นรกร้างจำนวนมากสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่กองช่าง ได้ดำเนินการขุดลอกวัชพืชตั้งแต่บริเวณทางเข้าประตู 2 (บ้านคลอง) จนถึงประตู 1 ความยาว 6,150 เมตร กว้าง 20 เมตร และปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยฯ พื้นที่ 15 ไร่ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยให้สามารถระบายน้ำทิ้งจากชุมชนและมหาวิทยาลัยฯ ได้สะดวกมากขึ้น ป้องกันน้ำท่วมขังและทำให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามต่อไป.

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

Related posts