ศรีสะเกษ จำรัส สวนจันทร์ ห่วงใยเกษตรกรเร่งบริหารจัดการน้ำเขื่อนราษีไศล

ศรีสะเกษ จำรัส สวนจันทร์ ห่วงใยเกษตรกรเร่งบริหารจัดการน้ำเขื่อนราษีไศล คำนวณปริมาณน้ำเพื่อให้รักษาระดับน้ำต่ำสุดสำหรับให้พื้นที่บริเวณเหนือเขื่อนราษีไศลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนาข้าว ให้สามารถระบายน้ำออกจากทุ่งนาสู่แม่น้ำมูลได้ และปิดบานระบายเพื่อเพิ่มระดับน้ำมาที่ระดับน้ำ +119.00 เมตร รทก. เพื่อการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ นายจำรัส สวนจันทร์ ผอ.โครงการชลประทานศรีสะเกษ ได้รับมอบหมายจาก นายสำรวย เกษกุล รอง ผวจ.รักษาราชการแทน ผวจ.ศรีสะเกษ ให้เดินทางไปเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการเขื่อนราษีไศล ครั้งที่ 1/2565 เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเขื่อนราษีไศลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎรในด้านการบริหารจัดการน้ำ โดยมีสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้


นายจำรัส สวนจันทร์ ผอ.โครงการชลประทานศรีสะเกษ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมของคณะอนุกรรมการฯให้รักษาระดับน้ำไว้ที่ ระดับ +119.000 ม.รทก. โดยมีเงื่อนไข 5 ข้อ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎร ได้แก่ 1. มอบ ชป.มูลล่าง บริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งโดยรักษาระดับน้ำไว้ที่ +119.000 ม.รทก. 2. มอบ ชป.มูลล่าง คำนวณปริมาณน้ำเพื่อให้รักษาระดับน้ำต่ำสุดสำหรับให้พื้นที่บริเวณเหนือเขื่อนราษีไศลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนาข้าว ให้สามารถระบายน้ำออกจากทุ่งนาสู่แม่น้ำมูลได้ และปิดบานระบายเพื่อเพิ่มระดับน้ำมาที่ระดับน้ำ +119.00 เมตร รทก. เพื่อการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง

นายจำรัส สวนจันทร์ ผอ.โครงการชลประทานศรีสะเกษ กล่าวต่อไปว่า 3.ให้ราษฎรที่ได้รับผลกระทบด้านเหนือเขื่อนราษีไศลมีส่วนร่วม โดยหากระดับน้ำมาที่ระดับต่ำสุดแล้วให้ปิดช่องทางเพื่อไม่ให้น้ำในแม่น้ำมูลไหลเข้าไปถึงแปลงนาได้ 4.มอบ ชป.มูลล่างในการซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทาน เครื่องสูบน้ำและผนังกั้นน้ำที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยโดยเฉพาะเครื่องสูบน้ำของสถานีสูบน้ำ RSP22 และ 5.มอบ ชป.มูลล่าง ประสานงานกับ สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ และสุรินทร์เพื่อช่วยเหลือด้านเครื่องสูบน้ำในการสูบน้ำจากแปลงนา กรณีมีน้ำท่วมขังในพื้นที่นาของราษฎร เพื่อจะได้ป้องกันไม่ให้ที่นาของราษฏรได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมขัง ////////

 

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

Related posts