เขื่อนบางลาง รับมติคณะทำงานการบริหารจัดการน้ำฯ เน้นการพร่องน้ำในช่วงที่ฝนลดลง และไม่มีผลกระทบกับท้ายน้ำ

เขื่อนบางลางมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจากอิทธิพลลานีญา เตรียมพร้อมวางแผนการบริหารจัดการน้ำร่วมกับกรมชลประทานและคณะทำงาน โดยคำนึงถึงผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนและทุกภาคส่วน เตือนประชาชนเฝ้าระวังระดับน้ำจากฝนที่คาดว่าจะมีเพิ่มในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน และอิทธิพลน้ำทะเลหนุน

นายสุชีพ มีถม ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า จากอิทธิพลของร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง จากสภาวะลานีญา ส่งผลให้บริเวณภาคใต้ของประเทศไทยมีฝนตกชุก มีน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลางอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีปริมาณน้ำคิดเป็น 63 % ของความจุอ่าง ประกอบกับในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ด้านท้ายเขื่อนมีน้ำทะเลหนุนสูง ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ในบางพื้นที่ ดังนั้นการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนบางลางจึงเป็นไปตามมติคณะทำงานการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลาง ซึ่งมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธาน ที่ให้ความสำคัญกับผลกระทบ ที่จะเกิดขึ้นกับทุกภาคส่วน

นายสุชีพ มีถม กล่าวต่อว่า จากสถานการณ์ที่ฝนยังตกอย่างต่อเนื่อง เขื่อนบางลางยังสามารถรองรับน้ำได้อีก 546 ล้าน ลบ.ม. ระดับน้ำยังอยู่กึ่งกลางระหว่างเกณฑ์ควบคุมสูงสุดและเกณฑ์ควบคุมต่ำสุด อย่างไรก็ตามจากการคาดการณ์สภาพฝนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ คาดว่าจะมีฝนมากกว่าปกติในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม นอกจากนี้ยังมีโอกาสที่จะมีฝนตกชุกยาวนานถึงต้นปี 2566 ดังนั้น เพื่อควบคุมปริมาณน้ำเขื่อนบางลางให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำล้น คณะทำงานการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลาง จึงมีมติให้เขื่อนบางลาง ระบายน้ำในอัตรา 16 ล้าน ลบ.ม./วัน ในช่วงที่ปริมาณฝนและระดับน้ำในพื้นที่ท้ายเขื่อนลดลง ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นมา พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์น้ำด้านท้ายเขื่อนร่วมกับกรมชลประทานอย่างใกล้ชิด หากมีฝนตกหนักหรือระดับน้ำด้านท้ายมีแนวโน้มสูง จะปรับลดการระบายลงตามสถานการณ์ จึงขอแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังระดับน้ำจากฝนตกในพื้นที่และอิทธิพลน้ำทะเลหนุน

ทั้งนี้ กฟผ. ได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำท้ายเขื่อนร่วมกับกรมชลประทานและคณะทำงานการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลาง พร้อมได้ดำเนินงานตาม 13 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2565 โดยเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลและคาดการณ์การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยเขื่อน อาคารระบายน้ำและสถานีโทรมาตรให้มีความพร้อมใช้งาน มีการติดตามทบทวนแผนบริหารจัดการน้ำเขื่อนที่มีความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด ตลอดจนการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่อง โดยประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนของ กฟผ. และความมั่นคงเขื่อน กฟผ. ได้ที่เว็บไซต์ water.egat.co.th หรือ Mobile Application “EGAT ONE” และ “DS-RMS”

Related posts