พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. มอบหมายให้นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ทำพิธี 5 ธันวาคม 2565 ของจังหวัดยะลา

พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. มอบหมายให้นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ทำพิธี 5 ธันวาคม 2565 ของจังหวัดยะลา

โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ท่านสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย เป็นประธานในพิธี มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ศาล อัยการ ตำรวจ ทหาร ข้าราชการพลเรือน ประชาชนมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีมีความสำคัญที่สุดของประเทศไทยเนื่องในเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนมาอย่างยาวนานกว่า 4000 โครงการที่พระราชทานทำทุกอย่างเพื่อประชาชนของประเทศไทยและชาวไทยที่พระองค์ทรงรักเหมือนลูก บุญของพวกเราได้อยู่ภายใต้ร่มพระบารมีในรัชกาล ๙ และพวกเรายังคงเทิดทูนพระองค์ไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ทรงสถิตย์ในใจพวกเราตราบชั่วนิรันดร์

Related posts