5 ธันวาคม วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

5 ธันวาคม วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 07.30 น. นายสุชาติ ทีะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 และเป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ พร้อมนำกล่าวถวายราชสดุดี และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณ โดยมีประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ศาล ทหาร ตำรวจ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และประชาชน เข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
ในการนี้ นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ได้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย

 

Related posts