ศรีสะเกษ ผู้ว่าเปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ สู่โคก หนอง นา โมเดล

ศรีสะเกษ ผู้ว่าเปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ สู่โคก หนอง นา โมเดล

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่แปลงโคก หนอง นา นางเข็มพร จำปาทอง บ้านโปร่งสามัคคี หมู่ที่ 5 ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ สู่โคก หนอง นา โมเดล โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

ซึ่งอำเภออุทุมพรพิสัย ร่วมกับ เครือข่ายโคก หนอง นา อำเภออุทุมพรพิสัย ได้บูรณาการดำเนินการจัดประชุมครัวเรือนเป้าหมายแปลงโคก หนอง นา จำนวน 98 แปลง ภายใต้หัวข้อ “โคก หนอง นา 2566 สู่อนาคต” โดยมี นายศราวุธ ทรงโฉม นายอำเภออุทุมพรพิสัย ประธานเครือข่าย โคก หนอง นา อุทุมพรพิสัย นายกเทศมนตรีตำบลโคกจาน หัวหน้าส่วนราชการอำเภออุทุมพรพิสัย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเครือข่ายโคก หนอง นา อำเภออุทุมพรพิสัย ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้จำนวนมาก

นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า การจัดเวทีเสวนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้คือ
เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมให้มีความต่อเนื่องในลักษณะการบูรณาการ ความร่วมมือและความสามัคคี ความเข้มแข็งของคนในชุมชน ให้มีความมั่นคงยั่งยืน เพื่อให้แต่ละแปลงได้เป็นศูนย์เรียนรู้ขยายผลให้ครัวเรือนอื่นๆ สามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำตัวอย่างที่ประสบผลสำเร็จไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาความยากจนในอีกช่องทางหนึ่ง ตามแนวทาง 1 ร้าน 1 โซน ในการนำผลผลิตมาฝากจำหน่ายต่อไป//////////

 

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

Related posts