พิษณุโลก สภ.เนินกุ่ม ภ.จว.พิษณุโลกขอเชิญร่วมทำบุญ สร้างกุศลโครงผ้าป่าแจ้งเบาะแสข้อมูลผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนไม่ต้องลงชื่อผู้แจ้ง

พิษณุโลก สภ.เนินกุ่ม ภ.จว.พิษณุโลกขอเชิญร่วมทำบุญ สร้างกุศลโครงผ้าป่าแจ้งเบาะแสข้อมูลผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนไม่ต้องลงชื่อผู้แจ้ง


ตามนโยบายรัฐบาลในป้องกันปราบปรามแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ขจัดยาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรภาค 6 กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก ได้สั่งการให้สถานีตำรวจภูธรในสังกัด ดำเนินโครงการผ้าป่าแจ้งเบาะแสยาเสพติด ในหมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่
พ.ต.ท.ศิริพงษ์ สิทธิเลิศ สวญ.สภ.เนินกุ่ม
พ.ต.ท.ทายาท เกษมสุข สว.สส.สภ.เนินกุ่ม
พ.ต.ต.สาธิน แสงแก้ว สวป.สภ.เนินกุม พร้อม


ชุดปฏิบัติการป้องกันปราบปรามยาเสพติดและชุดปฏิบัติการมวลชนชุมชนสัมพันธ์ ได้ออกพบปะตรวจเยี่ยมผู้นำและชาวบ้านในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์แสวงหาความร่วมมือ สร้างความเชื่อมั่น โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน มกราคม 2566 เป็นต้นไป
โครงการดังกล่าวเป็นการทำบุญสร้างกุศลโดยไม่ใช้ทรัพย์สิน เงินทอง ด้วยการแจ้งข้อมูลเบาะแส ผู้เสพ ผู้ติด ผู้ใช้ ผู้ค้ายาเสพติด รวมทั้งบุคคลวิกลจริต ผู้ป่วยจิตเวช และอื่นๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งแต่การส่งบำบัดรักษา และดำเนินการตามกฎหมาย ตลอดจนแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในหมู่บ้าน/ชุมชน

 

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

Related posts