ตม.อุบลฯประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการที่พักอาศัยรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับการรับบุคคลต่างด้าวเข้าพัก

ตม.อุบลฯประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการที่พักอาศัยรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับการรับบุคคลต่างด้าวเข้าพัก


เมื่อวันที่ 13 มีค.2566 พ.ต.อ.ชัชชัย สำเนียง ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี พ.ต.ท.สมพัฒน์ อุ่นคำ รอง ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี พ.ต.ท.หญิง ทุเรียน ประตังถาโต สว.ตม.จว.อุบลราชธานี ร่วมกันเปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้งานสืบสวนปราบปราบตม.จว.อุบลราชธานี นำรถยนต์ไฟฟ้าตรวจการณ์อัจฉริยะ ออกตรวจและประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจและถือปฏิบัติเกี่ยวกับการรับบุคคลต่างด้าวเข้าพักอาศัยตามมาตรา 38

โดยเจ้าบ้าน เจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหสถานหรือผู้จัดการโรงแรมซึ่งรับคนต่างด้าว ซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเข้าพักอาศัย จะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ ที่บ้าน เคหสถานหรือโรงแรมนั้นตั้งอยู่ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย


พ.ต.อ.ชัชชัย สำเนียง ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี เปิดเผยต่อไปว่า ซึ่งการออกประชาสัมพันธ์ตาม มาตรา 38 ของพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการที่พักอาศัยในพื้นที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี หากมีเบาะแสการกระทำความผิดกฎหมาย สามารถแจ้ง สายด่วน สตม.1178 ได้ตลอด 24 ชม.///

 

ศิริเกษ หมายสุข ภาพ / ข่าว

 

Related posts