2022 CEO Summit & Award Ceremony

2022 CEO Summit & Award Ceremony

 

 

วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 19.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน 2022 CEO Summit & Award Ceremony เพื่อเป็นการมอบรางวัลให้กับผู้บริหารและแบรนด์ชั้นนำในอาเซียน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมชาเทรียม แกรนด์ กรุงเทพมหานคร

รมว.พิพัฒน์กล่าวว่า “การแพร่ระบาดใหญ่ของโควิด 19 ตลอดกว่าสามปีที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบ ต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตของผู้คนทั่วโลกให้เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง นับเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากอย่างยิ่งในการดําเนินธุรกิจ งานในวันนี้ จึงเปรียบเสมือน เป็นการประกาศศักยภาพความเข็มแข็งและความสําเร็จของวงการธุรกิจไทยในการรับมือ กับวิกฤตที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน ทั้งในระดับภูมิภาค และระดับโลก ต่อธุรกิจไทย


สําหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ถือเป็นโอกาสอันดีที่ทุกภาคส่วนจะได้เร่งพัฒนา เปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินธุรกิจให้ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ด้วยการนําความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับรูปแบบการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ถือเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมการค้า-การลงทุนไทย ครั้งยิ่งใหญที่สุดในรอบ 20 ปี”

Related posts