พาณิชย์สุโขทัย! ร่วมงาน Resolve2Win: Legal Service of Hong Kongฯ

พาณิชย์สุโขทัย! ร่วมงาน Resolve2Win: Legal Service of Hong Kongฯ


วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น.นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือก”Resolve2Win”-Legal Services of Hong Kong, Opportunities for all” และร่วมพิธีเปิดตัวแคมเปญ Mediate First มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการระงับข้อพิพาทโดยการประนอมข้อพิพาท เนื่องจากมีความหยืดหยุ่นและเป็นวิธีที่สร้างสรรค์ฯลฯ


งานสัมมนาฯในครั้งนี้ จัดโดยสถาบันอนุญาโตตุลาการ ร่วมกับกระทรวงยุติธรรมฮ่องกง และองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง ณ ห้องแกรนด์รูม โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมี Dr.Patrick Lau Deputy Executive Director Hong Kong Trade Development Council เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และ Mr.Cheung Keon-kwan, SBS, JP Deputy Secretary for Justice The Government of Hong Kong Special Administrative Region ให้เกียรติกล่าวเปิดงานสัมมนาฯ ดังกล่าว

 

Related posts