พาณิชย์สุโขทัย ! เข้าร่วมประชุมหอการค้าไทย&สภาหอการค้าฯ สัญจร ครั้ง 4/2566

พาณิชย์สุโขทัย ! เข้าร่วมประชุมหอการค้าไทย&สภาหอการค้าฯ สัญจร ครั้ง 4/2566

 


วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สัญจรครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องรัตนมณี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงการทำงานของหอการค้าในส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง รวมทั้งเครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC ให้เกิดความเข้มแข็งและสานพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามแนวทาง Connect the dots ของหอการค้าไทย

โดยคุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศ เป็นประธานฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารหอการค้าไทยและสภาหอการค้าฯ คณะกรรมการหอการค้าภาคเหนือ ประธานและเลขาธิการหอการค้าจังหวัด และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าภาคเหนือ 17 จังหวัด ประมาณ 400 คน


ในการนี้ เวลา 17.00 น. มีพิธีมอบรางวัลหอการค้าดีเด่น/หอการค้ามาตรฐาน รวม 9 รางวัล ซึ่งหอการค้าจังหวัดสุโขทัยได้รับรางวัลหอการค้ามาตรฐานในครั้งนี้ด้วย ณ ศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

Related posts