พิษณุโลก รองแม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และภารกิจตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา

พิษณุโลก รองแม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และภารกิจตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา

พลตรี ประสาน แสงศิริรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และภารกิจตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา ตรวจเยี่ยมโรงเลี้ยง และ เรือนจำมณฑลทหารบกที่ 39 รับฟังบรรยายสรุป รับทราบความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานพัฒนาพื้นที่ของหน่วย พร้อมมอบแนวทางในการปฏิบัติงานแก่กำลังพลและพบปะพูดคุยให้กำลังใจกำลังพลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพล เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อบ้านเมือง ต่อไป

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts