พิษณุโลก แม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมการฝึกซักซ้อมและทดสอบแผนป้องกันประเทศและการปฎิบัติในพื้นที่ส่วนหลังของ ทภ.3 ประจำปี 2566

พิษณุโลก แม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมการฝึกซักซ้อมและทดสอบแผนป้องกันประเทศและการปฎิบัติในพื้นที่ส่วนหลังของ ทภ.3 ประจำปี 2566


เมื่อวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30 น. พลโทสุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมการฝึกของหน่วยที่เข้ารับการฝึกซักซ้อมและทดสอบแผนป้องกันประเทศและการปฎิบัติการในพื้นที่ส่วนหลังของกองทัพภาคที่ 3 ณ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก


ทั้งนี้แม่ทัพภาคที่ 3 ได้ให้โอวาทแก่กำลังพลที่เข้ารับการฝึก และตรวจเยี่ยมที่ทำการฝึกของหน่วยที่เข้ารับการฝึก เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพล พร้อมรับฟังการบรรยายสรุป โดยแม่ทัพภาคที่ 3 ได้เน้นย้ำให้ผู้บังคับหน่วย ฝ่ายอำนวยการ และกำลังพล ทุกนาย มุ่งมั่น ทุ่มเท ตั้งใจ ในการดำเนินการฝึกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมความมุ่งหมาย อันจะเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อกองทัพบก และให้นำข้อแนะนำ จากกรรมการประเมินผลของกองทัพบก ไปปรับปรุง พัฒนาต่อไป

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts