พิษณุโลก จัดโครงการพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร รุ่นที่ ๑

พิษณุโลก จัดโครงการพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร รุ่นที่ ๑

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร รุ่นที่ ๑ (พคบ.จังหวัด พ.ล.รุ่นที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ พัฒนาสัมพันธ์ประสานความร่วมมือของผู้บริหารทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชน เพื่อร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกัน โดยแลกเปลี่ยนความรู้ด้านความมั่นคง จิตอาสาและการพัฒนาสิ่งแวดล้อม การตระหนักรู้ถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพกษัตริย์ โดยพันเอกวัชรพงษ์ แก้วแจ้ง รอง ผอ.รมน.พิษณุโลก เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมพิษณุโลก ออร์คิด ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts