ด้วยรักเเละห่วงใย จากใจผู้บังคับบัญชาสู่ครอบครัวทหารกองประจำการ

ด้วยรักเเละห่วงใย จากใจผู้บังคับบัญชาสู่ครอบครัวทหารกองประจำการ

ด้วยรักเเละห่วงใย จากใจผู้บังคับบัญชาสู่ครอบครัวทหารกองประจำการ กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เยี่ยมครอบครัวทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1 รุ่นปี 2566 ที่บิดาเป็นผู้ป่วยติดเตียง และครอบครัวมีรายได้น้อย เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 โดย พันเอก เกรียงศักดิ์ ชมภูน้อย ผู้บังคับกองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 พร้อมด้วย คณะนายทหารชั้นสัญญาบัตร เดินทางเข้าเยี่ยมครอบครัวของ พลทหาร ธีรศักดิ์ ชัยวิเศษ ทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2566

สังกัด กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ซึ่ง บิดาเป็นผู้ป่วยติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และครอบครัวมีรายได้น้อย ณ บ้านเลขที่ 402 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย โดยทำการมอบสิ่งของอุปโภค – บริโภค เเละ เตียงสำหรับผู้ป่วย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น พร้อมทั้งให้ทหารกองประจำการดังกล่าว ได้พบปะ พูดคุยกับครอบครัวเพื่อคลายความคิดถึง ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มใจให้กับครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

Related posts