!!! ครูแจ๋ว ! สอน ฟ้อนรำ ให้ ชาวบ้านหาดเสี้ยว สวมใส่ผ้าพื้นเมือง รับงาน รำงานพิธีฯต่างๆ…

!!! ครูแจ๋ว ! สอน ฟ้อนรำ ให้ ชาวบ้านหาดเสี้ยว สวมใส่ผ้าพื้นเมือง รับงาน รำงานพิธีฯต่างๆ…

ชุมชนบ้านหาดเสี้ยวเหนือ ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย นำโดย สุพรรณวดี วงศ์วิเศษ หรือ ที่รู้จักในชื่อ ครูแจ๋ว ซึ่งเป็น ประธานชุมชนบ้านหาดเสี้ยวเหนือ เปิดแนวคิดให้ผู้สูงอายุ และผู้ที่สนใจโดยชักชวนให้มาออกกำลังกาย ในรูปแบบจองการรำ และเต้น ไลน์แด๊นซ์ เพื่อสุขภาพ เพือ่สุขภาพที่แข็งแรง และป้องกันโรคสมองเสื่อม อัลไซเมอร์

จนเป็นที่มาจองการรำบวงสรวงและรำแก้บน ซึ่งชาวบ้านมาติดต่อ เป็นผลพลอยได้ ให้คนในชุมชนมีรายได้ด้วย และรับทุกงาน ที่ติดต่อมา อาทิเช่น งานบวช รำ่หน้านาค และงานพิธีบวงสรวง ต่างๆ ซึ่งได้จัดเตรียมชุดที่ใส่จะใช้เป็นผ้าพื้นเมืองของบ้านหาดเสี้ยว โดยมีสีที่สวยดูดี ขอเชิญทุกท่าน ช่วยสนับสนุน ผู้สูงอายุ ชุมชนบ้านหาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 099-6956680

 

Related posts