นักวิ่งกว่า 5,000 คน ร่วมกิจกรรมการแข่งขันสงขลามาราธอนนานาชาติ 2023 ผ่านเส้นทางจุดเช็คอินสำคัญ ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว

นักวิ่งกว่า 5,000 คน ร่วมกิจกรรมการแข่งขันสงขลามาราธอนนานาชาติ 2023 ผ่านเส้นทางจุดเช็คอินสำคัญ ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว

วันนี้ (27 ส.ค.66) จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตลอดจนภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดการแข่งขันสงขลามาราธอนนานาชาติ 2023 Songkhla International Marathon 2023 เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา รณรงค์ให้ประชาชนใส่ใจสุขภาพ ตอกย้ำการเป็นสงขลาเมืองกีฬา (Songkhla Sports City)

โดยในเวลา 03.00 น. ได้มีการปล่อยตัวนักวิ่งระยะมาราธอน 42.195 กิโลเมตร จากนั้นเวลา 04.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.10 กิโลเมตร และระยะมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร เวลา 04.45 น. ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันรวมกันเกือบ 5,000 คน โอกาสนี้ นายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ประธานคณะกรรมการจัดหาทุนกองทุนพัฒนาการกีฬาจังหวัดสงขลา และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกันกดแตรลมปล่อยตัวนักวิ่งตามลำดับของประเภทการแข่งขัน และมอบรางวัลการแข่งขันให้แก่นักวิ่งที่ชนะเลิศการแข่งขันในแต่ละประเภท

สำหรับบรรยากาศในงานมีนักวิ่งมืออาชีพ นักวิ่งมือสมัครเล่น รวมทั้งผู้รักการออกกำลังกาย เข้าร่วมการแข่งขันกันอย่างหนาแน่น สร้างความคึกคักให้กับการแข่งขันเป็นอย่างมาก โดยเส้นทางวิ่งจะใช้เส้นทางที่จุดแลนมาร์คสำคัญของสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ถือเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอีกด้วย

Related posts