พิษณุโลก คืบหน้าสร้างสะพานหัวรอ – พลายชุมพล งบ 37 ล้านบาท

พิษณุโลก คืบหน้าสร้างสะพานหัวรอ – พลายชุมพล งบ 37 ล้านบาท

 

นายกล้าหาญ ทารักษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก เปิดเผยถึงความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสะพานข้าแม่น้ำน่าน ระหว่างตำบลหัวรอ- ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ความยาว 182 เมตร ผิวจราจร 8 เมตร ไม่มีทางเท้า ปัจจุบันอยู่ระหว่างสำนักสำรวจและออกแบบพิจารณาแก้ไขแบบก่อสร้าง
จากการประสานงานเบื้องต้นได้รูปแบบการก่อสร้างฉบับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบราคาตามรายละเอียดแบบที่ปรับแก้ไขใหม่

คาดว่าจะนำเสนออนุมัติแก้ไขแบบได้ภายในเดือนกันยายน 2566 โดยการแก้ไขในครั้งนี้ไม่กระทบกับวงเงินค่าก่อสร้าง 37,334,,000 บาท เนื่องจากมีการขอสงวนสิทธิ์และความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสะพานข้าแม่น้ำน่าน (หัวรอ/พลายชุมพล)

ปัจจุบันอยู่ระหว่างสำนักสำรวจและออกแบบพิจารณาแก้ไขแบบก่อสร้าง
จากการประสานงานเบื้องต้นได้รูปแบบการก่อสร้างฉบับแก้ไขเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการตรวจสอบราคาตามรายละเอียดแบบที่ปรับแก้ไขใหม่

ทั้งนีเ จะนำเสนออนุมัติแก้ไขแบบได้ภายในเดือนกันยายน 2566 โดยการแก้ไขในครั้งนี้ไม่กระทบกับวงเงินค่าก่อสร้าง แต่เนื่องจากมีการขอสงวนสิทธิ์และหยุดงานจากการแก้ไขแบบดังกล่าว จึงต้องพิจารณาระยะการเวลาการก่อสร้างเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้าง ทั้งนี้ ระยะเวลาในการขยายเวลาขึ้นอยู่กับการเจรจากับผู้รับจ้างด้วย หยุดงานจากการแก้ไขแบบดังกล่าว จึงต้องพิจารณาระยะการเวลาการก่อสร้างเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้าง ทั้งนี้ ระยะเวลาในการขยายเวลาขึ้นอยู่กับการเจรจากับผู้รับจ้างด้วย สำหรับโครงการก่อสร้าง เริ่มเดือนกันยายน 2566 นี้

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts