เซลล์แมนจังหวัดสุโขทัย ! เข้าเยี่ยมคารวะท่าน ออท.ไทย @ สิงคโปร์

เซลล์แมนจังหวัดสุโขทัย ! เข้าเยี่ยมคารวะท่าน ออท.ไทย @ สิงคโปร์


วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น.(15.00 น.ตามเวลาท้องถิ่นประเทศไทย) นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย / เซลล์แมนจังหวัดสุโขทัย และภรรยาได้เข้าเยี่ยมคารวะปฏิสัมพันธ์กับนายชุตินธร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย ณ ประเทศสิงคโปร์ และนางณธมา คูณผล อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายการพาณิชย์) / เซลล์แมนประเทศสิงคโปร์ ณ สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศสิงคโปร์ เลขที่ 370 Orchard Rd.(รัชกาลที่ 5 ทรงซื้อที่ดินพระราชทานให้ไว้)

โดยได้ร่วมหารือ/เจรจา/ข้อเสนอ/แนะนำทางการค้าและบริการ รวมทั้งการลงทุน เพื่อเพิ่มโอกาส เพิ่มช่องทางตลาด ให้กับผู้ประกอบการไทยที่สนใจจะนำสินค้าและบริการมาจำหน่ายให้บริการกับผู้บริโภคชาวสิงคโปร์และชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศสิงคโปร์
ในโอกาสนี้ พาณิชย์จังหวัดสุโขทัยได้มอบของที่ระลึกให้กับบุคคลข้างต้นทั้งสองท่าน เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ประสานความร่วมมือที่ดีต่อกันระหว่างหน่วยงานสำคัญของไทยประจำประเทศสิงคโปร์กับจังหวัดสุโขทัยต่อไป

Related posts