พิษณุโลก ส่งมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ

พิษณุโลก ส่งมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ

นายมนต์ชัย วิวัฒนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะประธานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพิษณุโลก ส่งมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลวังอิทก อำเภอบางระกำ 1 ราย คือนางยุพิน แก้วขาว อายุ 62 ปี พิการด้านเคลื่อนไหวร่างกาย ทั้งนี้เพื่อให้คนพิการและผู้สูงอายุในจังหวัดพิษณุโลกที่มีความเดือดร้อนได้มีที่อยู่อาศัยที่มีความเหมาะสม ความสะดวก ลดอันตรายในการดำเนินชีวิต ป้องกันความเสี่ยงเกิดความพิการซ้ำซ้อนและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts