รองเลขาฯ ศอ.บต. หารือ นักวิชาการ ม.อ. ปัตตานี เตรียมจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเด็กและเยาวชนชายแดนใต้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เด็กและเยาวชนในพื้นที่

รองเลขาฯ ศอ.บต. หารือ นักวิชาการ ม.อ. ปัตตานี เตรียมจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเด็กและเยาวชนชายแดนใต้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เด็กและเยาวชนในพื้นที่

 

วันนี้ (31 สิงหาคม 2566) นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) หารือคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี เกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเด็กและเยาวชนชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงาน วิทยาเขตปัตตานี เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ จชต. เพื่อให้ได้รับการแก้ไขและสนับสนุนเยาวชนในกิจกรรมต่างๆ ตามความต้องการ พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กและเยาวชนในพื้นที่


โดยที่ประชุมเห็นชอบในการจัดตั้งคณะทำงานวางกรอบนโยบายการดำเนินงาน และจัดตั้งคณะขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวฯ เป็นลำดับแรก เพื่อให้มีกรอบการทำงานที่ชัดเจน พร้อมถอดบทเรียนสถานการณ์เด็กและเยาวชนทั้งในอดีต ปัจจุบัน และความเป็นไปในห้วง 3-4 ปีข้างหน้าของสถานการณ์เด็กและเยาวชน จชต. เพื่อเตรียมรับมือ และแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้ทันท่วงที


คณะผู้บริหาร ม.อ. ปัตตานี ยังได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับปัญหาเด็กและเยาวชนในมิติใหม่ ที่ยังไม่ได้รับการวิเคราะห์ วิจัย และพูดถึงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปัญหาการเข้าถึงและใช้โซเชียลมีเดีย ปัญหาการบูลลี่ทางไซเบอร์ เพศทางเลือก การพนันออนไลน์ ปัญหาการปลดล็อคกัญชาและใบกระท่อม และปัญหาสุขภาพจิตของเด็ก

เนื่องจากพบว่า เด็กป่วยทางจิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และมีสาเหตุจากการที่พ่อแม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งทั้งหมดเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ยังไม่ได้รับการวิเคราะห์ วิจัย และพูดถึงอย่างแพร่หลาย นอกจากนี้ ด้วยความที่เป็นพื้นที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรง ก็ยังต้องคำนึงถึง ปัญหาเด็กกับความรุนแรงที่เกิดขึ้น การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเมื่อบิดาหรือคนในครอบครัวเสียชีวิตจากสถานการณ์ฯ


ทั้งนี้ นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. จะมีการนัดประชุมเพื่อหารือการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเด็กและเยาวชนชายแดนภาคใต้ อีกครั้ง ภายหลังจัดตั้งคณะทำงานในการวางกรอบนโยบาย และจัดตั้งผู้แทนดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว

Related posts