พิษณุโลก แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศ กำลังพลปฏิบัติงานแผนงาน ศปก.ทภ.3 และ ศป.ปส.ทภ.3 ประจำปี 2567

พิษณุโลก แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศ กำลังพลปฏิบัติงานแผนงาน ศปก.ทภ.3 และ ศป.ปส.ทภ.3 ประจำปี 2567

 


วันที่ 13 กันยายน เวลา 08.30 น. พลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศ กำลังพลปฏิบัติงานแผนงาน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพภาคที่ 3 ประจำปี 2567 ที่ ห้องบันเทิงทัพ 1 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจราชการสนาม สายงานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3

และ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพภาคที่3 ประจำปี 2567 มีความพร้อมทั้งด้านความรู้และความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ตามพันธกิจของ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพ รวมทั้งได้รับทราบถึงปัญหาอุปสรรคในห้วงที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศ จำนวน 98 นาย จากหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 นอกจากนี้ยังเชิญวิทยากรจากหน่วยนอกกลาโหม ร่วมบรรยายนโยบายและการปฏิบัติงานการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนอีกด้วย

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts