คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตฯวุฒิสภา ลงพื้นที่ศึกษาดูงานในจังหวัดสุโขทัย

คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตฯวุฒิสภา ลงพื้นที่ศึกษาดูงานในจังหวัดสุโขทัย

วันนี้ (13 กันยายน 2566) เวลา 13.30 น. นายดำรง มโนรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นำคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดสุโขทัย ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งร่วมประชุมกับ คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา นำโดย ดร.ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่ พร้อมคณะ ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปราบปราม

โดยได้มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดสุโขทัย การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตกับเครือข่ายชมรม Strong – จิตพอเพียงต้านทุจริต การกำกับดูแล และติดตามแก้ไขปัญหาทุจริตในจังหวัด เพื่อลดคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับคลื่อนระดับจังหวัด ระหว่างวันพุธที่ 13 – วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 ณ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมศรีนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

Related posts