‘วันมูหะมัดนอร์ มะทา’ ประธานรัฐสภาต้อนรับ ‘เปาโล ดีโอนีซี’ เอกอัครราชทูตทูตอิตาลี เห็นพ้องเดินทางเยือนระหว่างกัน เพื่อกระชับความสัมพันธ์รัฐสภาสองประเทศ

‘วันมูหะมัดนอร์ มะทา’ ประธานรัฐสภาต้อนรับ ‘เปาโล ดีโอนีซี’ เอกอัครราชทูตทูตอิตาลี เห็นพ้องเดินทางเยือนระหว่างกัน เพื่อกระชับความสัมพันธ์รัฐสภาสองประเทศ

 

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ 205 ชั้น 2 โซนกลาง อาคารรัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรอง นายเปาโล ดีโอนีซี (H.E. Mr. Paolo Dionisi) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย เพื่อแนะนำตัวและแสดงความยินดีกับตำแหน่งประธานรัฐสภา รวมทั้งหารือเรื่องการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยมีนายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร , นายมุข สุไลมาน เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร , นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ โฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎร , นางฟารีดา สุไลมาน คณะทำงานประธานสภาผู้แทนราษฎร , นางสาวสตีจิตร ไตรพิบูลย์สุข รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร , นางสาวกฤษณี มาศรีจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักภาษาต่างประเทศ และนายอาพล นันทขว้าง ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ร่วมให้การรับรอง

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวต้อนรับด้วยความยินดี และขอบคุณเอกอัครราชทูตอิตาลีฯ ที่ได้มีหนังสือแสดงความยินดีต่อตำแหน่งประธานรัฐสภาพร้อมทั้งชื่นชมเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ และมีประสบการณ์การทำงานในหลายด้าน อิตาลีและไทยมีความสัมพันธ์ทางการทูตมาอย่างยาวนานกว่า 155 ปี ซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวได้ดำเนินมาด้วยดีทั้งในระดับรัฐบาล รัฐสภาและและประชาชน อิตาลีเป็นประเทศท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของโลกโดยเป็นสถานที่ยอดนิยมแห่งหนึ่งที่คนไทยนิยมเดินทางไปท่องเที่ยว ประธานรัฐสภาเคยเดินทางไปเยือนอิตาลีทั้งในราชการและส่วนตัว โดยมีความประทับใจในสถานที่ที่สวยงามและมีการจัดการสิ่งแวดล้อมได้ดี ซึ่งไทยก็เป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยว ดังนั้นไทยควรจะเรียนรู้จากอิตาลีเรื่องการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ในด้านเศรษฐกิจ ควรที่จะเพิ่มปริมาณการลงทุนระหว่างกันเพื่อเป็นการเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ และในด้านความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภา ขณะนี้รัฐสภาไทยอยู่ในระหว่างเชิญให้สมาชิกรัฐสภาสมัครเป็นกลุ่มมิตรภาพฯ ซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นก็จะเป็นกลไกสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาของทั้งสองประเทศ ต่อไป

นายเปาโล ดีโอนีซี เอกอัครราชทูตอิตาลีฯ กล่าวขอบคุณประธานรัฐสภาที่ได้สละเวลาให้เข้าพบ และชื่นชมประธานรัฐสภาในความสามารถในการทำหน้าที่ประธานรัฐสภา อีกทั้งยังเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ด้านการเมืองสูงคนหนึ่งของไทย ในด้านการท่องเที่ยว ประเทศไทยเป็นประเทศท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของโลก ซึ่งอิตาลีก็เห็นถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จึงเห็นควรให้มีความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกัน เช่น การจับคู่เมืองท่องเที่ยวของไทยกับอิตาลีเข้าด้วยกัน เป็นต้น ในด้านเศรษฐกิจ ไทยเป็นประเทศสำคัญสำหรับอิตาลีในภูมิภาคนี้ จึงได้พยายามผลักดันให้นักธุรกิจอิตาลีให้เข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มมากขึ้น ในด้านการเมือง เห็นควรให้สมาชิกรัฐสภาของทั้งสองฝ่ายมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นผ่านการเดินทางเยือนระหว่างกัน และผ่านทางการทำกิจกรรมของกลุ่มมิตรภาพฯ

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงเรื่องการส่งเจ้าหน้าที่รัฐสภาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานระหว่างกัน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ในการทำงาน และเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในระดับรัฐสภาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เอกอัครราชทูตฯได้แจ้งว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรอิตาลีได้ขอเชิญประธานรัฐสภาเยือนอิตาลี ซึ่งประธานรัฐได้ตอบรับด้วยความขอบคุณและขอเชิญประธานสภาผู้แทนราษฎรอิตาลีเดินทางเยือนไทยด้วยเช่นกัน

#วันมูหะมัดนอร์มะทา #ประธานรัฐสภา #ประธานสภาผู้แทนราษฎร #เอกอัครราชทูต #อิตาลี

https://www.facebook.com/100094513767663/posts/156344464192678/?mibextid=cr9u03

Related posts