ศรีสะเกษ เทศบาลเมืองเร่งลอกคลองระบายน้ำที่อุดตันให้น้ำไหลสะดวกป้องกันน้ำท่วม ขอความร่วมมือประชาชนไม่ให้ทิ้งเศษขยะลงไปในท่อระบายน้ำ เพราะอาจจะทำให้ท่อระบายน้ำอุดตันเกิดน้ำท่วมขังได้

ศรีสะเกษ เทศบาลเมืองเร่งลอกคลองระบายน้ำที่อุดตันให้น้ำไหลสะดวกป้องกันน้ำท่วม ขอความร่วมมือประชาชนไม่ให้ทิ้งเศษขยะลงไปในท่อระบายน้ำ เพราะอาจจะทำให้ท่อระบายน้ำอุดตันเกิดน้ำท่วมขังได้

เมื่อวันที่ 16 ก.ย.2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณซอยสามัคคี ชุมชนกุดหวาย เขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้ นายคมสัน เพิ่มบุญ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง เทศบาลเมือง ศรีสะเกษ นำรถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ พร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ไปทำการขุดลอกดูดสิ่งโสโครกและทำการฉีดล้างท่อระบายน้ำภายในบริเวณซอยสามัคคี เนื่องจากว่า ท่อระบายน้ำใช้งานมานานแล้วและมีสิ่งสกปรกขยะมูลฝอยเศษกิ่งไม้ไปอุดตันภายในท่อระบายน้ำ ส่งผลให้การระบายน้ำในท่อและในคลองระบายน้ำไหลไม่สะดวก

ซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักการช่างได้ทำการใช้เครื่องมือลงไปทำการดูดเศษขยะและทำการฉีดน้ำเพื่อให้แรงดันของน้ำทะลวงเอาเศษขยะมูลฝอยต่าง ๆ ที่ติดขัดอยู่ภายในท่อระบายน้ำและที่ติดอยู่ในคลองระบายน้ำให้พ้นออกไปจากท่อระบายน้ำ ทำให้น้ำโสโครกที่อยู่ในคลองระบายน้ำสามารถไหลทะลักลงไปสู่ท่อระบายน้ำที่อยู่ติดถนนใหญ่ได้อย่างสะดวก ซึ่งทำให้กลิ่นเหม็นจากน้ำเน่าในคลองระบายน้ำหมดสิ้นไปอีกด้วย ชาวบ้านที่มีบ้านพักอาศัยอยู่ในซอยสามัคคีทุกคนต่างพากันชื่นชมและขอบคุณ นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ที่ได้มอบหมายให้ นายคมสัน เพิ่มบุญ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษและคณะมาช่วยแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจากน้ำเน่าเสียให้กับชาวบ้านในซอยสามัคคีแห่งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังภายในบริเวณซอยสามัคคีอีกด้วย เนื่องจากว่า เมื่อปี 2565 ที่ผ่านมา ได้เกิดน้ำท่วมขังภายในบริเวณซอยสามัคคีเป็นเวลานานกว่า 2 เดือน ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักมาก

นายคมสัน เพิ่มบุญ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ กล่าวว่า นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ และคณะ สท.ทุกคนมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมือง ศรีสะเกษทุกคนเป็นอย่างมาก ดังนั้น จึงได้มอบให้สำนักการช่างเข้ามาทำการขุดลอกดูดสิ่งโสโครกและขจัดเศษขยะที่อยู่ในท่อระบายน้ำให้หลุดออกไป เพื่อจะได้ทำให้น้ำโสโครกไหลลงไปสู่คลองระบายน้ำใหญ่ได้สะดวก จะทำให้ลดปัญหาด้านมลภาวะกลิ่นเหม็นของน้ำเน่า และจะไม่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังเหมือนปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อต้องการให้พี่น้องประชาชนทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุข เพื่อให้ปราศจากมลภาวะกลิ่นเหม็นต่าง ๆ ไม่ให้มาสร้างความรำคาญเดือดร้อนให้กับประชาชนชาวศรีสะเกษได้อีกต่อไป ตนขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษทุกท่านว่า ไม่ควรที่จะทิ้งเศษขยะมูลฝอยต่างๆ ลงไปในท่อหรือคลองระบายน้ำเพราะว่า อาจจะทำให้ท่อระบายน้ำอุดตัน ซึ่งขณะนี้ฝนตกอย่างต่อเนื่อง หากท่อระบายน้ำอุดตันอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังขึ้นมาได้นั่นเอง //////

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

Related posts