ยาเสพติดไม่กลัว กม. “ทวี”ปลุกพลังหญิงสู้ ดึงรายได้ก๊าซคืน จชต.

“ทวี”ลงใต้ เปิดงานวันพบปะมุสลีมะห์ที่ปัตตานี ชูพลังหญิง-ความเป็นแม่สู้ยาเสพติด เจรจาดึงภาษี 20% จากรายได้ขุดก๊าซธรรมชาติ “เกาะโลซิน” คืนชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 16 ก.ย.66 ที่ปัตตานี บาซาร์ อำเภอเมืองปัตตานี พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม หัวหน้าพรรคประชาชาติ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ 16 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวมุสลิมจังหวัดปัตตานี หัวข้อ “ครอบครัวของฉัน สวรรค์ของฉัน กับความท้าทายในโลกยุคดิจิทัล”

วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อการขับเคลื่อนสู่สังคมแห่งสันติ ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรม กับความท้าทายในโลกยุคดิจิทัล

โอกาสนี้ พ.ต.อ.ทวี ได้มอบโล่ให้กับสตรีผู้นำตัวอย่าง, ครอบครัวตัวอย่าง รวมถึงองค์กรตัวอย่างในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ผู้ว่าฯหญิงมุสลิมคนแรก, นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายก อบจ.ปัตตานี และผู้นำองค์กรที่เกี่ยวข้องรอต้อนรับและร่วมงาน

พ.ต.อ.ทวี กล่าวตอนหนึ่งว่า “รู้สึกยินดีอย่างเป็นอย่างยิ่ง และเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมวันพบปะมุสลิมมะครั้งที่ 16 ปี 2566 แสดงให้เห็นว่าเราจัดกิจกรรมนี้มา 16 ปีแล้ว แต่เหตุการณ์ความไม่สงบมีมานานกว่านั้น ต้องนับตั้งแต่ 4 ม.ค.2547 ปีหน้าครบ 20 ปี

จุดประสงค์ของกิจกรรมเพื่อจะสร้างกำลังใจในการเป็นกำแพงจากปัญหาความไม่สงบ เราต้องยอมรับว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้มีครอบครัว เราถูกโจมตีครอบครัวด้วยความขัดแย้ง ความไม่สงบ และความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน จากเดิมทุกคนที่อยู่ดีกินดีมีสุข กลายเป็นครอบครัวที่ล่มสลาย ครอบครัวเปราะบาง ลูกต้องขาดพ่อแม่ ภรรยาต้องขาดสามี สามีต้องขาดลูก นี่คือสิ่งที่เป็นผลกระทบ

การที่นายก อบจ.ได้จัดกิจกรรมการพบปะมุสลีมะห์ เพื่อต้องการให้สังคมนี้ได้รับรู้และยอมรับถึงครอบครัวเข้มแข็ง การมีพื้นที่สร้างพลังด้วยวิธีพบปะทางศาสนา มีศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยว

ในทางกฎหมายบอกว่าบุคคลจะเสมอกันด้วยกฎหมาย ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน แต่ในทางปฏิบัติ ทางสังคม ผู้ชายจะมีสิทธิ์ต่างๆ มากกว่าผู้หญิง

ในสัดส่วนผู้หญิงที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด มี 3 คนในประเทศไทย ในพื้นที่ชายแดนใต้คือผู้ว่าฯปัตตานี ในส่วนราชการมีปลัดกระทรวงหญิง 2 คน ในจำนวน สส. 500 คน มี สส.ผู้หญิง 97 คน คิดเป็น 20% ซึ่งในหลักสากลควรจะมี 26% เป็นสัดส่วนที่แสดงให้เห็นว่า ปัตตานีมีผู้ว่าฯหญิง เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง

ในการพบปะกันวันนี้ มีโต๊ะครูปอเนาะอยากทำปอเนาะสีขาว ร่วมแก้ปัญหายาเสพติด แต่ยาเสพติดไม่กลัวทหาร ไม่กลัวตำรวจ ไม่กลัวกฎอัยการศึก หรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ แต่กลัวโต๊ะครู กลัวแม่ ความเป็นแม่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทุกอย่าง

ในหัวใจของลูก แม่จะยิ่งใหญ่ ความสำเร็จของครอบครัวส่วนใหญ่เกิดมาจากแม่ สังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับผลกระทบจากมือที่มองไม่เห็น เราไม่รู้ว่าใครมาทำร้าย มาพรากชีวิตคนที่เรารัก มาทำให้ครอบครัวแตกสลาย

เป็นโอกาสดีที่พี่น้องในสามจังหวัดได้เลือกพวกเรา (สส.พรรคประชาชาติ) รวม 9 คน ในนามพรรคประชาชาติผมเป็นหนี้บุญคุณ ผมเป็นรัฐมนตรียุติธรรมได้เพราะพี่น้องที่นี่เลือกผม ฉะนั้นผมต้องอยู่รับใช้พี่น้องประชาชน ถ้ากระทรวงยุติธรรมให้ความยุติธรรมกับพี่น้องคนไทยไม่ได้ ก็ไม่ต้องมีกระทรวงนี้ ผมต้องพิจารณาทำทุกอย่างเพื่อให้พี่น้องได้รับสิทธิเสรีภาพ คงจะทำคนเดียวไม่ได้ ทุกคนต้องช่วย ต้องร่วมมือกัน

อีกไม่กี่วันคงจะได้ประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย ความยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน ซึ่งประชาชนอยากให้ สส.กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ เป็นประธาน

การพัฒนาในอนาคตต้องมุ่งไปยังชัยชนะ มองความไม่เป็นธรรม โดยเฉพาะจังหวัดปัตตานี เราได้นำแก๊สจากบ้านน้ำบ่อ เกาะโลซิน อ.ปะนาเระ ผมได้พบปลัดกระทรวงพลังงาน เพื่อให้คืนภาษีกลับมายังท้องถิ่นประมาณ 20%

ซึ่งจริงๆ มีการเอาแก๊สไปเป็นแสนล้าน คนปัตตานีที่เป็นเจ้าของแผ่นดิน เจ้าของทรัพยากร แต่ไม่ได้ประโยชน์จากสิ่งนั้น นำไปใช้ในเส้นทางอื่นทั้งหมด ภาษีนี้แบ่งเอามาบริหาร ทำโครงสร้างพื้นฐาน ทำการศึกษาให้ท้องถิ่น

ทั้งหมดต้องขอบคุณนายก อบต.บ้านน้ำบ่อที่ให้ข้อมูลมา สำคัญคือวันนี้ปัตตานียากจนที่สุด แต่ไปเอาทรัพยากรของเราไปให้คนรวย นี่คือปัญหา

ปลัดพลังงานบอกว่าก่อนเกษียณ 20 วัน จะทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุด”

Related posts