จังหวัดสุโขทัยประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัย ปี 2566 เตรียมพร้อมรับสถานการณ์อย่างเร่งด่วน

จังหวัดสุโขทัยประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัย ปี 2566 เตรียมพร้อมรับสถานการณ์อย่างเร่งด่วน


ว้นนี้ (30 กันยายน 2566) เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมกงไกรลาศ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัย ปี 2566 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เน้นย้ำนโยบาย ป้องกันสูงสุด พร้อมเผชิญเหตุ และดูแลแก้ไขได้ทันท่วงที สืบเนื่องจากห้วงที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในปริมาณมากกว่าที่คาดการณ์ไว้

จึงเกิดน้ำไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือน และพื้นที่การเกษตรของประชาชนในพื้นที่ 8 อำเภอของจังหวัดสุโขทัย ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้กำชับให้ทุกหน่วยปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรก ให้เตรียมความพร้อมทั้งแผนการอพยพผู้ประสบภัย ศูนย์ให้ความช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งอาหารและน้ำดื่มช่วยผู้ประสบภัย อุปกรณ์เครื่องจักรกลและกำลังพลพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ ซึ่งการปฏิบัติงานต้องแยกให้ชัดเจนระหว่างชุดเผชิญเหตุ กับชุดให้ความช่วยเหลือ

ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาอุทกภัย ต้องใช้มาตรการที่หลากหลาย ซึ่งต้องสร้างความเข้าใจกับประชาชน เพื่อขอความร่วมมือ ให้สามารถหาทางออกร่วมกันได้ โดยแต่ละอำเภอได้เร่งสร้างความเข้าใจแก่ประขาชน ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้มอบหมายไปก่อนหน้านี้
ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 26 – 29 กันยายน 2566 จังหวัดสุโขทัย มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจำนวน 8 อำเภอ 39 ตำบล 135 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 1,650 ครัวเรือน 2,814 คน พื้นที่ทางการเกษตร 50,446 ไร่

Related posts