นายอำเภอศรีสำโรงลงพื้นที่ประสบอุทกภัยเร่งสร้างการรับรู้แก่ประชาชนตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

นายอำเภอศรีสำโรงลงพื้นที่ประสบอุทกภัยเร่งสร้างการรับรู้แก่ประชาชนตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

 


วันนี้ (30 กันยายน 2566) เวลา 14.00 น. นายวิทยา สันติกุล นายอำเภอศรีสำโรง รับข้อสั่งการจากนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ลงพิ้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัย พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ เข้าใจแก่ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ เพื่อเปิดคลองก้างปลาทั้งสิ้น 7 คลอง เพื่อระบายน้ำจากลำน้ำยม ในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย โดยประชาชนรับรู้และเข้าใจพร้อมให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่อไป

Related posts