ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2566

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2566


วันนี้ (21 ธันวาคม 2566) เวลา 11.00 น.นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุโขทัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 2 ราย ได้แก่

นางสาวธัญญา บำรุงพันธุ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อยู่บ้านเลขที่ 6/8 หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จัหวัดสุโขทัย และนางสาวอมรทิพย์ วงศ์หาจักร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ อยู่บ้านเลขที่ 518 หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย


ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้สอบถามความเป็นอยู่ สภาพปัญหา และการเตรียมความพร้อมในการเข้าเฝ้ารับพระราชทานทุนการศึกษา ทราบว่านักเรียนทั้งสองราย มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ผลการเรียนดี มีความประพฤติดี และมีความพร้อมในการเข้าเฝ้ารับพระราชทานทุนการศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

Related posts