ศรีสะเกษ บริษัท ศิลามาทวี ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23/2566

ศรีสะเกษ บริษัท ศิลามาทวี ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23/2566

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริษัท ศิลามาทวี จำกัด ตั้งอยู่เลขที่
181 หมู่ 8 ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ นายสมพจน์ ขอมปรางค์กรรมการ บริษัท ศิลามาทวี จำกัด กล่าวว่า ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ในวันที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุมร้านพิกุลแก้ว อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้


วาระที่ 1​ลงมติพิเศษเรื่องการเลิกบริษัท
วาระที่ 2 ​พิจารณาแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี
วาระที่ 3​พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี (ถ้ามี)
วาระที่ 4​พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายสมพจน์ ขอมปรางค์ กล่าวต่อไปว่า ดังนั้น ตนจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัททุกท่านไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพียงกันด้วย////

 

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

Related posts