สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 154 ราย

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 154 ราย

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 22 ธันวาคม 2566 ที่หอประชุม ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผวจ.ศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี ผู้บริหารการศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร นายสุรชาติ ทอนศรี ผอ.ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

 

นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า ตามที่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 และวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 โดยได้มีการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ทั้งนี้ กำหนดให้ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กรณีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก และชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวต่อไปว่า สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จึงได้กำหนดจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้แก่ข้าราชการในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 29 จ.ศรีสะเกษ และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จ.ศรีสะเกษ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2566 โดย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก สพฐ.ให้เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย รวมทั้งสิ้น 154 ราย ประกอบด้วย ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก จำนวน 2 ราย ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน 152 ราย/////////

ภาพ / ข่าว ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

 

Related posts