🌟พช.สุโขทัย จัดตลาดพอเพียง ครั้งที่ 9/2566 สร้างรายได้ให้ภาคีเครือข่ายงานพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง 🥬

🌟พช.สุโขทัย ทำ (1) ต้องได้มากกว่า (1)

🌟พช.สุโขทัย จัดตลาดพอเพียง ครั้งที่ 9/2566 สร้างรายได้ให้ภาคีเครือข่ายงานพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง 🥬

📆วันนี้ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 น.นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย และผู้อำนวยการกลุ่มงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัยและหน่วยงานราชการข้างเคียง เยี่ยมชม สนับสนุนและประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชนในตลาดพอเพียง ที่ดำเนินการโดยครัวเรือนโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP และข้าราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้นำผลผลิตสินค้าปลอดภัยมาวางจำหน่ายเป็นประจำทุกวันจันทร์ เช่น พืชผักสวนครัว ผลไม้ สมุนไพร ขนมไทย ขนมแปรรูปจากผลผลิตของแปลง น้ำสมุนไพร โดยการจัดตลาดพอเพียงในวันนี้ มียอดการจำหน่าย 3,485 บาท รวมรายได้ตลอดการจัดจำหน่ายที่ผ่านมามากกว่า 32,000 บาท

💰การจัดตลาดพอเพียง มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เป็นการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
2. เป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดา สยามบรมราชกุมารี สู่ปฎิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร กิจกรรม “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” “ทางนี้มีผลผู้คนรักกัน” “ซอยนี้มีรัก ปลูกผักแบ่งปัน” ซึ่งเหลือจากการรับประทานในครัวเรือน ก็นำมาแบ่งปัน และจำหน่าย


3. เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด
4. ประชาสัมพันธ์โครงการที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน
5. สร้างเครือข่าย และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ระหว่างประชาชนและข้าราชการ
6. ขยายผลและต่อยอดในระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้านต่อไป

ณ ห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานส่งเสริมฯ/กลุ่มงานสารสนเทศ สพจ.สุโขทัย
#MOI
#กระทรวงมหาดไทย
#SDGTH
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#cdd
#changeforgood
#กรมการพัฒนาชุมชน
#ตลาดพอเพียง
#หมู่บ้านรุ่งอรุณแห่งความสุขฯ
❤️สุขที่……สุโขทัย❤️

Related posts